• मन्थली साकोसको २५ औं वार्षिक साधारण सभा समापन (९–१७ मंसिर, २०७९)

  • रामेछाप जिल्लाको सदरमुकाम मन्थली नगरपालिका तथा मन्थली उपत्यका

  • मन्थली साकोस तथा तामाकोशी अस्पताल अवस्थित तामाकोशी सेवा समितिको स्वामित्व रहेको भवन

  • मन्थली सहकारीको कार्यालय तथा सदस्यहरु आर्थिक कारोवार गर्दे

  • विभिन्न क्लष्टर कार्यक्षेत्रमा संचालित २५ औं वार्षिक साधारण सभा (मंसिर ९–१७, २०७९)

  • २५ औं वार्षिक साधारण सभाको सु–अवसरमा उत्कृष्ट बचतकर्ता तथा असल ऋणी सदस्यहरुलाई सम्मानित

  • विभिन्न कार्यक्षेत्रमा संचालित सहकारी शिक्षा तथा विस्तारित मञ्च

  • कार्यक्षेत्र भित्रका अन्तर माध्यमिक विद्यालय स्तरीय वक्तृत्त्वकला प्रतियोगिता

  • नवनिर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुबीच सहकारी अन्तक्रिया कार्यशाला गोष्ठी

  • मन्थली साकोस कर्मचारी व्यवस्थापन टिम

बचत संकलन

बचतका प्रकारहरु तथा ब्याज दर

 

 क्र.सं.

 बचतका प्रकारहरु

 ब्याज दर

ब्याज भुक्तानी

 १.

 नियमित मासिक बचत

 वार्षिक ७.५%

 त्रैमासिक

 २.

 कारोवार ऐच्छिक बचत

 वार्षिक ६.५%

 त्रैमासिक

 ३.

 दैनिक बचत

 वार्षिक ७.५%

 त्रैमासिक

 ४.

 बाल बचत

 वार्षिक ७.५%

 त्रैमासिक

 ५.

 महिला बचत

 वार्षिक ८.०%

 त्रैमासिक

 ६.

 चाडपर्व बचत

 वार्षिक ८.०%

 त्रैमासिक

 ७.

 कम्यूटर बचत

 वार्षिक ८.०%

 त्रैमासिक

 ८.

 तीर्थयात्रा बचत

 वार्षिक ८.०%

 त्रैमासिक

 ९.

 परिवार बचत

 वार्षिक १०.०%

 त्रैमासिक

 १०.

 आकस्मिक बचत

 वार्षिक ८.०%

 त्रैमासिक

 ११.

 संचय कोष बचत

 वार्षिक ८.५%

 त्रैमासिक

 १२.

 शेयर बृध्दि बचत  वार्षिक ७.५%  त्रैमासिक

 १३.

 आवधिक बचत – ६ महिना

 वार्षिक ११.५%

 त्रैमासिक

 १४.

 आवधिक बचत – १ वर्ष

 वार्षिक १२.०%

 त्रैमासिक

 १५.

मन्थली विशेष आवधिक बचत (९० दिन)

 हाल स्थगित

 त्रैमासिक

 

ऋण लगानी

ऋणका प्रकारहरु तथा ब्याज दर

 

 क्र.सं.

 ऋणका प्रकारहरु

 ब्याज दर

 ब्याज–किस्ता भुक्तानी

 १.

 कृषि तथा पशुपालन ऋण

 वार्षिक १५.०%

 मासिक

 २.

 व्यावसायिक ऋण

 वार्षिक १५.५%

 मासिक

 ३.

 वैदेशिक रोजगार ऋण

 वार्षिक १६.०%

 मासिक

 ४.

 शैक्षिक ऋण

 वार्षिक १५.५%

 मासिक

 ५.

 हायर पर्चेज ऋण

 वार्षिक १६.०%

 मासिक

 ६.

 आवास निर्माण ऋण

 वार्षिक १६.०%

 मासिक

 ७.

 घर–जग्गा बृध्दि ऋण

 वार्षिक १६.०%

 मासिक

 ८.

 खरखाँचो ऋण

 वार्षिक १५.०%

 मासिक

 ९.

 आपतकालीन ऋण

 वार्षिक १५.०%

 मासिक

 १०.

 दैनिक बचतमा ऋण

 वार्षिक १६.०%

 मासिक

 ११.

 आवधिक बचत ऋण

 थप २ प्रतिशत

 मासिक

 

  • किस्तावन्दीमा साँवा–ब्याज भुक्तानीमा विशेष छुट