• रामेछाप जिल्लाको सदरमुकाम मन्थली नगरपालिका तथा मन्थली उपत्यका

  • मन्थली सहकारी संस्था अवस्थित तामाकोशी सेवा समितिको स्वामित्व रहेको भवन

  • मन्थली सहकारीको कार्यालय तथा सदस्यहरु आर्थिक कारोवार गर्दे

  • कर्मचारी व्यवस्थापन टिम

  • ९६ औं अन्तरराष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा मन्थली सहकारी प्रदेश नं. को उत्कृष्ट सहकारी व्यवसायबाट पुरस्कृत

  • आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट मन्थली सहकारीलाई आ.व. २०७५–७६ मा रामेछापको उत्कृष्ट करदाताको रुपमा सम्मानित

  • मन्थली साकोसको २२ औं साधारण सभामा प्रमुख अतिथि मन्थली नपा प्रमुख, अन्य अतिथिहरु तथा संस्थागत व्यक्तित्वहरु

  • मन्थली साकोसको २२ औं वार्षिक साधारण सभा उपस्थित महिला तथा पुरुष शेयर सदस्य प्रतिनिधिहरु

  • मन्थली साकोसको २२ औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा उत्कृष्ट महिला तथा पुरुष ऋणी सदस्यहरु सम्मानित

  • मन्थली साकोसको २२ औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा उत्कृष्ट महिला तथा पुरुष बचतकर्ताहरु सम्मानित

बचत संकलन

बचतका प्रकारहरु तथा ब्याज दर (श्रावण १९, २०७६ देखि संशोधित)

 क्र.सं.

 बचतका प्रकारहरु

 श्रावण १९, २०७६ बाट लागू

 १.

 नियमित मासिक बचत

 वार्षिक ८ प्रतिशत

 २.

 कारोवार ऐच्छिक बचत

 वार्षिक ७ प्रतिशत

 ३.

 दैनिक बचत

 वार्षिक ८ प्रतिशत

 ४.

 बाल बचत

 वार्षिक ८ प्रतिशत

 ५.

 महिला बचत

 वार्षिक ८.५ प्रतिशत

 ६.

 चाडपर्व बचत

 वार्षिक ८.५ प्रतिशत

 ७.

 कम्यूटर बचत

 वार्षिक ८.५ प्रतिशत

 ८.

 तीर्थयात्रा बचत

 वार्षिक ८.५ प्रतिशत

 ९.

 परिवार बचत

 वार्षिक ८.५ प्रतिशत

 १०.

 आकस्मिक बचत

 वार्षिक ८.५ प्रतिशत

 ११.

 संचय कोष बचत

 वार्षिक ९ प्रतिशत

 १२.

 आवधिक बचत – ६ महिना

 वार्षिक ९ प्रतिशत

 १३.

 आवधिक बचत – १ वर्ष

 वार्षिक १० प्रतिशत

 १४.

 आवधिक बचत – २ वर्ष

 वार्षिक ११ प्रतिशत

 १५.

 आवधिक बचत – ३ वर्ष

 वार्षिक १२ प्रतिशत

 

 

ऋण लगानी

ऋणका प्रकारहरु तथा ब्याज दर (श्रावण १९, २०७६ देखि संशोधित)

 क्र.सं.

 ऋणका प्रकारहरु

 श्रावण १९, २०७६ बाट लागू

 १.

 कृषि तथा पशुपालन ऋण

 वार्षिक १४ प्रतिशत

 २.

 व्यावसायिक ऋण

 वार्षिक १५ प्रतिशत

 ३.

 वैदेशिक रोजगार ऋण

 वार्षिक १५ प्रतिशत

 ४.

 हायर पर्चेज ऋण

 वार्षिक १६ प्रतिशत

 ५.

 शैक्षिक ऋण

 वार्षिक १४ प्रतिशत

 ६.

 घरायसी ऋण

 वार्षिक १६ प्रतिशत

 ७.

 घर–जग्गा बृध्दि ऋण

 वार्षिक १६ प्रतिशत

 ८.

 खरखाँचो ऋण

 वार्षिक १४ प्रतिशत

 ९.

 आपतकालीन ऋण

 वार्षिक १३ प्रतिशत

 १०.

 आवधिक बचत ऋण

 थप २ प्रतिशत

 

  • किस्तावन्दीमा साँवा–ब्याज भुक्तानीमा विशेष छुट

– नियमित मासिक साँवा–ब्याज भुक्तानी गरेमा तोकिएको ब्याज दरमा १.५ प्रतिशत छुुट